Rekrutacja

Zapisy do klasy I Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Pio z siedzibą w Zamościu na rok szkolny 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 otwieramy dwie klasy pierwsze z rozszerzonym językiem angielskim – pięć godzin języka angielskiego w tygodniu.

Zajęcia dla uczniów klas pierwszych będą się odbywały przez dwa pierwsze lata w salach przy kościele św. Brata Alberta w Zamościu. Są to nowoczesne, doskonale wyposażone sale lekcyjne. Dzieci mają komfortowe warunki do nauki i zabawy.

Od klasy III zajęcia dla uczniów odbywają się w budynku przy ulicy Sikorskiego 11.

Więcej informacji w sekretariacie szkoły w godzinach od 730 do 1530 pod numerem telefonu: 84 627 30 84 lub 515 147 109

Wymagane dokumenty:

 1. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka ( kopia) ,
 2. dowody osobiste rodziców lub prawnych opiekunów (do wglądu),
 3. poświadczenie  ( kopia) o zameldowaniu dziecka na pobyt stały wydane przez:
  – Urząd Miasta Zamość – Wydział Spraw Obywatelskich – dotyczy dzieci zameldowanych na terenie miasta,
  – Urząd Gminy – Wydział Spraw Obywatelskich – dotyczy dzieci zameldowanych na terenie  wsi,
 4. dwie fotografie do legitymacji (podpisane),
 5. podanie o przyjęcie dziecka do szkoły (do pobrania na stronie szkolnej),
 6. klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji ucznia do szkoły
 7. opinia katechety,
 8. opinia ks. Proboszcza,
 9. karta wpisowa – 1 egzemplarz ( podpisana – do pobrania na stronie szkolnej),
 10. zgłoszenie dziecka do szkoły (do pobrania na stronie szkolnej),

Dokumenty do uzupełnienia  można pobrać z sekretariatu szkoły lub ze szkolnej strony internetowej. 

Komplet dokumentów  należy złożyć w sekretariacie szkoły , ul. Sikorskiego 11 w godzinach od 730 do 1500  do dnia 29 marca 2019 roku.

Pliki do pobrania