LIFE WITH VALUES

LIFE WITH VALUES

W latach 2019-2021 realizujemy w naszej szkole, w ramach programu Erasmus plus, projekt międzynarodowy K201 pt. „Life with Values – Character-Building and European Citizenship”.

Projekt ten powstał we współpracy z nauczycielami ze szkół z Portugalii, Hiszpanii, Grecji, Chorwacji i Turcji. Został on bardzo wysoko oceniony przez Narodową Agencję, gdyż uzyskał aż 92 pkt. Projekt ten ma na celu kształtowaniu wartości osobistych i społecznych oraz promowanie przede wszystkim takich ponadczasowych wartości jak: uczciwość, tolerancja, lojalność, pokora, miłość, przyjaźń, odwaga, życzliwość, uprzejmość. Każdy z krajów partnerskich ma trzy wybrane wartości, na które ma zwracać szczególną uwagę podczas organizowania spotkań międzynarodowych. W projekcie są przewidziane dwa spotkania dla koordynatorów oraz sześć spotkań dla uczniów i nauczycieli. W każdym wyjeździe bierze udział 4 uczniów i 3 nauczycieli.

Skip to content