Organizacja pracy od 25 maja i 1 czerwca – procedury


Szanowni Państwo.

W związku ze wznowieniem od 25.05.2020r. zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I – III i konsultacji, proszę o zapoznanie się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 obowiązującymi w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Ojca Pio z siedzibą w Zamościu.

Informuję, że obecność uczniów obwarowana jest podwyższonym reżimem sanitarnym (praca w małych grupach, zachowanie odpowiedniej odległości między uczniami, pomiar temperatury ciała, używanie środków ochrony osobistej – maseczki, przyłbice, rękawiczki, dezynfekcja).

Udział uczniów w zajęciach jest dobrowolny i zależny od woli rodziców.

 W dalszym ciągu wszystkich uczniów obowiązuje nauka zdalna w domu (bez względu na udział w zajęciach w szkole).

Podstawą przyjęcia uczniów klas I – III  na zajęcia, jest wypełnienie przez Rodziców oświadczenia znajdującego się w niżej wymienionej  procedurze i dostarczenie go w dniu przyjścia dziecka na zajęcia do szkoły.

Stosowne dokumenty można również wypełnić w szkole zachowując przy tym środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki).

Sekretariat szkoły  czynny jest w godz. 7.30-15.30.

Z poważaniem
ks. Mariusz Skakuj – dyrektor szkoły

Konsultacje dla uczniów klasy VIII i uczniów klas IV-VII

W związku z wytycznymi MEN od 25 maja br. uczniowie klasy VIII szkoły podstawowej będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia.

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji również zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia.

Dlatego bardzo proszę uczniów , którzy chcieliby skorzystać z konsultacji o poinformowanie nauczyciela przedmiotu poprzez platformę edukacyjną, który wyznaczy termin spotkania i zapozna ucznia z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa.

 Skip to content