Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „#Młodzi mają GŁOS!”

Stowarzyszenia Krzewienia Kultury Medialnej im. Jana Pawła II w Zamościu zaprasza młodzież w wieku 13 – 15  lat, 20 uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Ojca Pio w Zamościu do udziału w projekcie pn. „#Młodzi mają GŁOS!”.

Projekt dofinansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Termin realizacji działań: sierpień 2021 r. – czerwiec 2022 r.

Projekt będzie obejmował następujące działania:

  • warsztaty z zakresu dziennikarstwa obywatelskiego i społecznego;
  • szkolenia z zakresu pracy i działań wolontariackich;
  • warsztaty z zakresu sztuki mówienia, emisji głosu, interpretacji tekstu;
  • warsztaty z zakresu pisania scenariuszy, obsługi mikrofonu, obróbki i zapisu dźwięku;
  • realizacja 36 audycji społeczno-obywatelskich w ramach Radiowego Klubu #Młodzi mają GŁOS!

W ramach utworzonego Radiowego Klubu “#Młodzi mają GŁOS!” zostanie zrealizowany cykl 36 audycji radiowych, w którym poruszane będą najważniejsze zagadnienia związane z zachęcaniem osób młodych do aktywności i promujących ideę solidarności międzypokoleniowej.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Zgłoszenia do projektu pod adresem:

sekretariat@pio.edu.pl

i/lub telefonicznie:

515 147 109

Koordynatorem z ramienia  Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Ojca Pio
w Zamościu jest Pani Monika Zawiślak.

ZAPRASZAMY

Skip to content