KALENDARZ SZKOLNY 2019/2020

 • 22 sierpnia 2019, godz.: 9:00 – RP na rozpoczęcie roku szkolnego, przydział godzin obowiązkowych i ponad obowiązkowych, przydział wychowawstw, stan przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego.
 • 2 września 2019 – Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 • Zebrania z rodzicami:
  • 4 września 2019 (środa), godz. 16:30 (szkoła podstawowa, klasy I-II) – aula przy kościele, ul. Sikorskiego 12,
  • 4 września (środa) 2019, godz. 17:30 (szkoła podstawowa klasy III – VIII) – ul. Sikorskiego 11,
  • 9 września (poniedziałek) 2019, godz. 16.30 – ul. Sikorskiego 11: Rada Rodziców: wybory prezydium, zaopiniowanie programu wychowawczo-profilaktycznego.
 • 6 września  (piątek) 2019 – Msza Św. dla całej szkoły (PPM).
 • 11 września (środa) 2019, godz. 16.00 – Zebrania zespołów przedmiotowych. Rada Pedagogiczna- godz.16.30: przedstawienie przez dyrektora planu nadzoru pedagogicznego, analiza wniosków z egzaminów gimnazjalnych (EWD-2018), zaopiniowanie programu wychowawczo-profilaktycznego.
  Szkolenie: Nowoczesna edukacja- tablice i monitory interaktywne SMART oraz oprogramowanie do tworzenia interaktywnych lekcji.
 • 23 września ( poniedziałek) 2019 – Dzień Patrona Szkoły; 10.00 – Msza św.: przewodniczy ks. Bp Marian Rojek; po Eucharystii program artystyczny o św. Ojcu Pio, uroczyste otwarcie pracowni biologicznej.
 • 28 września (sobota) 2019 – wyjazd integracyjno-formacyjny.
 • 4 października (piątek) 2019 – Msza Św. dla całej szkoły (PPM).
 • 13 października (niedziela) 2019, godz. 17.00 – Msza św. z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kościele św. Brata Alberta – dla wszystkich nauczycieli z Zamościa
 • 14 października (poniedziałek) 2019 – Program artystyczny z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz Dnia Papieskiego.
 • 17 października (czwartek) 2019, godz. 16.00 – Sympozjum: ,,Eucharystia- największy cud Bożej miłości”.
 • 8 listopada ( piątek ) 2019– Msza św. dla całej szkoły (PPM), akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
 • 11 listopada (poniedziałek) 2019 IV Zamojski Marsz Niepodległości, Ognisko Patriotyzmu.
 • 13 listopada (środa) 2019, godz.16.00 – Zebrania zespołów przedmiotowych . Rada Pedagogiczna. Szkolenie: Rozwijanie kreatywności i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnej w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. ( p. Marek Filipowski/ p. M. Spierzak )
 • Zebrania z rodzicami:
  • 14 listopada (czwartek) 2019, godz. 16:30 (szkoła podstawowa, klasy I-II) – aula przy kościele, ul. Sikorskiego 12,
  • 14 listopada (czwartek) 2019, godz. 17:30 (szkoła podstawowa, klasy III -VIII) – ul. Sikorskiego 11

Konferencja: Profilaktyka uzależnień w szkole – zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. (p. psycholog Joanna Królikowska (dla rodziców)

 • 6 grudnia ( piątek ) 2019 r. – Msza św. dla całej szkoły (PPM), spotkanie ze św. Mikołajem.
 • 15-17 grudnia (niedziela-wtorek) 2019 – Rekolekcje Adwentowe w kościele św. Brata Alberta.
 • 23-31 grudnia 2019  – Zimowa przerwa świąteczna.
 • 23 grudnia 2019 ( piątek) – Ostateczny termin przekazania informacji o proponowanych ocenach.
 • 2-3 stycznia  (czwartek, piątek) 2020 – dni wolne od zajęć dydaktycznych.
 • 6 stycznia ( poniedziałek) 2020 – Orszak Trzech Króli ulicami Zamościa.
 • 10 stycznia 2020 ( piątek) – Msza św. dla całej szkoły (PPM) i Jasełka w kościele.
 • 13 -26 stycznia 2020– Ferie zimowe.
 • 31 stycznia (piątek) – Ostateczny termin wystawienia uczniom ocen śródrocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania, zakończenie I semestru.
 • 5 lutego (środa) 2020, godz. 16.00  – Klasyfikacyjna RP.
 • Zebrania z rodzicami:
  • 6 lutego (czwartek ) 2020, godz. 16.30 (szkoła podstawowa, klasy I-II) – aula przy kościele, ul. Sikorskiego 12,
  • 6 lutego (czwartek ) 2020, godz. 17.30 (szkoła podstawowa, klasy III-VIII) – ul. Sikorskiego 11.

Konferencja dla rodziców: Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych (Waldemar Wolanin). 

 • 7 lutego (piątek) 2020 – Msza św. dla całej szkoły (PPM).
 • 12 lutego (środa) 2020, godz. 16.00  – Zebrania zespołów przedmiotowych, plenarna rada pedagogiczna.
 • 6 marca (piątek) 2020 – Msza św. dla całej szkoły (PPM) i Akademia na cześć Żołnierzy Wyklętych
 • 22-24 marca (czwartek-sobota) 2020 – Rekolekcje Wielkopostne w kościele św. Brata Alberta.
 • 3 kwietnia (piątek) 2020 – Msza św. dla całej szkoły (PPM).
 • 8 kwietnia (środa) 2020, godz. 16.00Zebrania zespołów przedmiotowych, Rada Pedagogiczna (przed zebraniem z rodzicami i egzaminem ósmoklasisty).
 • 9–14 kwietnia 2020 – Wiosenna przerwa świąteczna.
 • 21 kwietnia (wtorek) 2020 r. – Egzamin ósmoklasisty – j. polski
 • 22 kwietnia (środa) 2020 r. – Egzamin ósmoklasisty – matematyka
 • 23 kwietnia (czwartek) 2020 r. – Egzamin ósmoklasisty – j. obcy nowożytny
 • Kwiecień 2019 r. – Bierzmowanie VIII 
 • Zebrania z rodzicami:
  • 23 kwietnia (czwartek) 2020, godz. 16.30 (szkoła podstawowa, klasy I-II) – aula przy kościele, ul. Sikorskiego 12,
  • 23 kwietnia (czwartek)  2020, godz. 17.30 (szkoła podstawowa, klasy III-VIII) – ul. Sikorskiego 11.

Konferencja ks. dyrektora: Bezpieczny uczeń, bezpieczna szkoła, bezpieczny dom.

 • 8 maja (piątek) 2020 – Msza św. dla całej szkoły (PPM) oraz akademia w kościele św. Brata Alberta  
 • 17 maja (niedziela) 2020 – Pierwsza Komunia Święta (klasa III SP).
 • 24 maja (niedziela) 2020 – Komunia Rocznicowa (klasa IV SP)
 • XIII Diecezjalna Pielgrzymka Bierzmowanych do Sanktuarium  w Tomaszowie Lubelskim (klasy III VIII).  
 • 5 czerwca  ( piątek) 2020 – Msza św. dla całej szkoły (PPM).
 • 5 czerwca  ( piątek) 2020 – Ostateczny termin przekazania informacji o proponowanych ocenach.
 • 12 czerwca ( piątek ) 2020 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
 • 19 czerwca (piątek) 2020 – Ostateczny termin przekazania informacji o proponowanych ocenach.
 • 22 czerwca (poniedziałek) 2020 – Klasyfikacyjna RP.
 • 26 czerwca (piątek) 2020 – Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 • 26 czerwca (piątek) 2020 – Plenarna RP.
 • 27 czerwca -31sierpnia 2020 – Ferie letnie.
 • 1-2 lipca (środa – czwartek) 2020 – XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Nauczycieli Katolickich / 83 Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli Katolickich.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020

 • 2-3.01.2020 (czwartek-piątek)
 • 21-23.04 2020 (wtorek- czwartek) – egzamin ósmoklasisty
 • 12.06.2020 (piątek)

Pliki do pobrania