Współpraca z zagranicą

Istotną cechą naszej szkoły jest współpraca z różnymi szkołami oraz innymi podmiotami z zagranicy. Wynika to z tego, że dużą wagę przywiązujemy do nauczania języków obcych oraz przygotowania uczniów do przyszłego dobrego odnalezienia się na rynku pracy.

Skip to content