Kalendarz szkolny 2023/2024

 • 28 sierpnia 2023, godz.: 10:00 – Rada Pedagogiczna na rozpoczęcie roku szkolnego, przydział godzin obowiązkowych i ponad obowiązkowych, przydział wychowawstw, stan przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego
 • 4 września 2023 – Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczychMsza Święta z Jego Ekscelencją ks. Biskupem Marianem Rojkiem o godz. 9:00 w kościele pw. św. Brata Alberta
 • Zebrania z rodzicami: 
  • 6 września 2023 r. (środa), – rodzice uczniów klas 1-2 – bezpośrednio po Mszy Świętej na rozpoczęcie roku szkolnego spotkanie z dyrektorem w kościele pw. św. Brata Alberta, a po nim spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych
  • 7 września 2023 r. (czwartek) – rodzice uczniów klas 3-8: godz. 16:00 – spotkanie z dyrektorem w sali gimnastycznej (duża szkoła), a po nim spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych
  • 11 września (poniedziałek) 2023 r., godz. 16.30 – ul. Sikorskiego 11; Rada Rodziców: wybory prezydium, zaopiniowanie programu wychowawczo-profilaktycznego i dni wolnych od zajęć dydaktycznych
 • 8 września (piątek) 2023 r. godz. 9.00 – Msza Św. dla całej szkoły (Pierwszy Piątek Miesiąca – PPM).
 • 13 września (środa) 2023 r. godz.16.00- Zebrania zespołów przedmiotowych. 
  Rada Pedagogiczna – godz.16.30: przedstawienie przez dyrektora planu nadzoru pedagogicznego, zaopiniowanie programu wychowawczo-profilaktycznego, przedstawienie aktualnych regulaminów
 • 13 września 2023 r. – szkolenie-warsztat „Analiza działań wspierających rozwój i atrakcyjność Szkoły”
 • 25 września (poniedziałek) 2023 r. – Dzień Patrona Szkoły – godz. 9:00 – Msza św. z udziałem Pasterza Diecezji ks. Biskupa Mariana Rojka; po Eucharystii program artystyczny o św. Ojcu Pio
 • 6 października (piątek) 2023 r. – Msza Św. dla całej szkoły (PPM)
 • 15 października (niedziela) 2023 r., godz. 17.00 – Msza św. z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kościele śwBrata Alberta pod przewodnictwem ks. biskupa Mariana Rojka – dla wszystkich nauczycieli z Zamościa
 • 16 października (poniedziałek) 2023 r. – Program artystyczny z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz Dnia Papieskiego.
 • 18 października (środa) 2023 r– Szkolenie wyjazdowe z ks. Robertem Strusem „Etos nauczyciela szkoły katolickiej”
 • 26 października (czwartek) 2023 r., godz. 16.00 – Sympozjum w kościele św. Brata Alberta: ,,Rodzina Ulmów”
 • Listopadowe szkolenie dla nauczycieli – Joanna Kupczyńska-Juszczak
 • 2-3 listopada 2023 r. (środa, czwartek) – dni wolne od zajęć dydaktycznych.
 • 10 listopada (piątek) 2023 r. – Msza św. dla całej szkoły (PPM),
 • 10 listopada (piątek) 2023 r. – Akademia z okazji rocznicy odzyskania niepodległości.
 • 11 listopada (sobota) 2023 r. – Miejskie obchody rocznicy odzyskania niepodległości. Udział Pocztu Sztandarowego Szkoły.
 • 15 listopada (środa) 2023 r., godz.16.00 – Zebrania zespołów przedmiotowych. Rada Pedagogiczna. 
 • 16 listopada (czwartek) 2023 r. – Zebrania wychowawców z rodzicami: 
  • godz. 16:00 – klasy I-II, ul. Sikorskiego 12,
  • godz. 16:30 – klasy III -VIII, ul. Sikorskiego 11
 • 1 grudnia (piątek) 2023 r. – Msza św. dla całej szkoły (PPM)
 • 6 grudnia (środa) 2023 r. – spotkanie ze św. Mikołajem 
 • 17-19 grudnia (niedziela-wtorek) 2023 r. – Rekolekcje Adwentowe w kościele św. Brata Alberta
 • 22 grudnia 2023 r. – Jasełka
 • 23-31 grudnia 20223 r. – Zimowa przerwa świąteczna
 • Grudzień-styczeń – Szkolenie ks. Dyrektor Mariusz Skakuj „Przekazywanie wiary dzisiaj”
 • 1 stycznia 2024 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 5 stycznia 2024 r. (piątek) – Msza św. dla całej szkoły
 • 6 stycznia 2024 r. (sobota) – Orszak Trzech Króli ulicami Zamościa
 • 10 stycznia 2024 r. (środa) – Ostateczny termin przekazania informacji o proponowanych ocenach
 • 26 stycznia 2024 r(piątek) – zakończenie semestru
 • 24 stycznia 2024 r. (środa) – Ostateczny termin wystawienia uczniom ocen śródrocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania, zakończenie I semestru
 • 24 stycznia 2024 r. (środa), godz. 16.00 – Klasyfikacyjna RP
 • 29 stycznia – 11 lutego 2024 r. – Ferie zimowe
 • 15 lutego 2024 r. (czwartek) – Zebrania z rodzicami: 
  • godz. 16:00 – klasy I-II, ul. Sikorskiego 12,
  • godz. 16:30 – klasy III -VIII, ul. Sikorskiego 11.
 • 16 lutego (piątek) 2024 r. – Msza św. dla całej szkoły (PPM)
 • 21 lutego 2024 r. (środa) godz. 16.00 – Zebrania zespołów przedmiotowych, plenarna Rada Pedagogiczna.
 • 1 marca 2024 r. (piątek) – Msza św. dla całej szkoły (PPM) i Akademia na cześć Żołnierzy Wyklętych
 • 10-12 marca 2024 r. (niedziela-wtorek) – Rekolekcje Wielkopostne w kościele św. Brata Alberta
 • 28 marca – 2 kwietnia 2024 r. – Wiosenna przerwa świąteczna
 • 5 kwietnia 2024 r. (piątek) – Msza św. dla całej szkoły (PPM)
 • Szkolenie w kwietniu – wyjazdowe do Górecka Kościelnego – ks. Jarosław Kędra
 • 10 kwietnia 2024 r. (środa), godz. 16.00 – Zebrania zespołów przedmiotowych, Rada Pedagogiczna (przed zebraniem z rodzicami i egzaminem ósmoklasisty)
 • 11 kwietnia 2024 r. (czwartek) – zebrania z rodzicami:  
  • godz. 16:00 – klasy I-II, ul. Sikorskiego 12,
  • godz. 16:30 – klasy III -VIII, ul. Sikorskiego 11
 • 30 kwietnia 2024 r. (wtorek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 2 maja 2024 r. (czwartek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 10 maja 2024 r. (piątek) – Msza św. dla całej szkoły (PPM) oraz akademia w kościele św. Brata Alberta 
 • 19 maja 2024 r. – Pierwsza Komunia Święta (klasa III SP)
 • Komunia Rocznicowa (klasa IV SP) 
 • Diecezjalna Pielgrzymka Bierzmowanych do Sanktuarium w Tomaszowie Lubelskim (klasy VIII)
 • Egzamin ósmoklasisty: 14-16 maja 2024 r.
 • 31 maja 2024 r. (piątek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 7 czerwca 2024 r. (piątek) – Msza św. dla całej szkoły (PPM).
 • 3 czerwca 2024 r. (poniedziałek) – Ostateczny termin przekazania informacji o proponowanych ocenach. 
 • 14 czerwca 2024 r. (piątek) – Ostateczny termin wystawiania ocen. 
 • 17 czerwca 2024 r. (poniedziałek) – Klasyfikacyjna RP.
 • 21 czerwca 2024 r. (piątek) – Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 • 21 czerwca 2024 r. (piątek) – Plenarna RP.
 • 22 czerwca – 31sierpnia 2024 r. – Ferie letnie.
 • 1-2 lipca 2024 r. – Ogólnopolskie Sympozjum Nauczycieli Katolickich// 84 Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli Katolickich.
Skip to content