KALENDARZ SZKOLNY 2021/2022

 • 25 sierpnia 2021, godz.: 9:00 – RP na rozpoczęcie roku szkolnego, przydział godzin obowiązkowych i ponad obowiązkowych, przydział wychowawstw, stan przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego.
 • 1 września 2021 – Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 • Zebrania z rodzicami:
  1 września 2021r. (środa), – klasy I – po Mszy Świętej na rozpoczęcie roku szkolnego – w kościele z ks. dyrektorem (po spotkaniu w kościele przejście do klas lekcyjnych z wychowawcami klas ),
 • 2 września 2021r. (czwartek) – spotkania dla rodziców w salach lekcyjnych, z wychowawcami klas:
  – klasy I i II – „mała szkoła” przy kościele – ul. Sikorskiego 12- godz. 16:00 – (kl. I ) i 16:15 (kl. II)
  – klasy III-V – główny budynek szkoły, ul. Sikorskiego 11- godz. 16:00 ( kl. III- IV), godz. 16:10 (kl. V-VI), godz. 16:20 ( kl. VII-VIII).
 • 6 września (poniedziałek) 2021, godz. 16.30 – ul. Sikorskiego 11: Rada Rodziców: wybory prezydium, zaopiniowanie programu wychowawczo-profilaktycznego i dni wolnych od zajęć dydaktycznych
 • 3 września  (piątek) 2021r. godz. 8:30 – Msza Św. dla całej szkoły (PPM).
 • 15 września (środa) 2021r., godz. 16.00 – Zebrania zespołów przedmiotowych.
  Rada Pedagogiczna- godz.16.30: przedstawienie przez dyrektora planu nadzoru pedagogicznego, analiza wniosków z egzaminu ósmoklasisty, zaopiniowanie programu wychowawczo-profilaktycznego, przedstawienie aktualnych regulaminów .
 • 23 września (czwartek) 2021r. – Dzień Patrona Szkoły – godz. 10.00 – Msza św. Po Eucharystii program artystyczny o św. Ojcu Pio
 • 18 września (sobota) 2021 r. – wyjazd integracyjno-formacyjny.
 • 1 października (piątek) 2021r. – Msza Św. dla całej szkoły (PPM)
 • 17 października (niedziela) 2021r., godz. 17.00 – Msza św. z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kościele św. Brata Alberta – dla wszystkich nauczycieli z Zamościa
 • 14 października (czwartek) 2021r. – Program artystyczny z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz Dnia Papieskiego.
 • 27 października (środa) 2021, godz. 16.00 – Sympozjum: ,, Prymas Wyszyński”.
 • 2 listopada 2020r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 5 listopada (piątek) 2021r. – Msza św. dla całej szkoły (PPM),
 • 10 listopada (środa) 2021r. Akademia z okazji rocznicy odzyskania niepodległości,
 • 11 listopada (środa) 2021r. V Zamojski Marsz Niepodległości
 • 12 listopada 2021r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 17 listopada (środa) 2021r., godz.16.00 – Zebrania zespołów przedmiotowych . Rada Pedagogiczna.
 • Zebrania wychowawców z rodzicami:
 • 18 listopada (czwartek) 2021r., godz. 16:30 (szkoła podstawowa, klasy I-II) ul. Sikorskiego 12 godz. 16:30 (klasy III -V) godz.17.00 ( klasy VI-VIII) – ul. Sikorskiego 11
 • 3 grudnia (piątek) 2021r. – Msza św. dla całej szkoły (PPM),
 • 6 grudnia (poniedziałek) 2021r. spotkanie ze św. Mikołajem
 • 12-14 grudnia (niedziela-wtorek) 2021r. – Rekolekcje Adwentowe w kościele św. Brata Alberta.
 • 23-31 grudnia 2021r.  – Zimowa przerwa świąteczna.
 • 6 stycznia 2022r. (czwartek) – Orszak Trzech Króli ulicami Zamościa.
 • 7 stycznia 2022 r. ( piątek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 14 stycznia 2022r. (piątek) – Msza św. dla całej szkoły i Jasełka w kościele.
 • 14 stycznia 2022 r. (piątek) – ostateczny termin przekazania informacji i proponowanych ocenach.
 • 21 stycznia 2022 r. (piątek) – Ostateczny termin wystawienia uczniom ocen śródrocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania, zakończenie I semestru.
 • 26 stycznia 2022r. (środa), godz. 16.00  – Klasyfikacyjna RP.
 •  Zebrania z rodzicami:
  27 stycznia 2022 r. (czwartek) godz. 16:30 (szkoła podstawowa, klasy I-II) ul. Sikorskiego 12,
  – godz. 16:30 (klasy III -V) godz.17.00 ( klasy VI-VIII) – ul. Sikorskiego 11.
 • 2 lutego 2022 r. ( środa) godz. 16.00  – Zebrania zespołów przedmiotowych, plenarna rada pedagogiczna.
 • 4 lutego  (piątek) 2022r. – Msza św. dla całej szkoły (PPM),
 • 14-27  lutego 2022r. – Ferie zimowe.
 • 4 marca 2022r. (piątek) – Msza św. dla całej szkoły (PPM) i Akademia na cześć Żołnierzy Wyklętych
 • 27-29 marca 2022 r. (niedziela-wtorek) – Rekolekcje Wielkopostne w kościele św. Brata Alberta.
 • 1 kwietnia 2022 r. (piątek) – Msza św. dla całej szkoły (PPM).
 • 14 – 19 kwietnia 2022 r.– Wiosenna przerwa świąteczna.
 • 20 kwietnia 2022r. (środa), godz. 16.00Zebrania zespołów przedmiotowych, Rada Pedagogiczna (przed zebraniem z rodzicami i egzaminem ósmoklasisty).
 • Zebrania z rodzicami:
  • 27 kwietnia 2022 r. – klasy 1-2 “MAŁA SZKOŁA”:
   • godz. 16:00 – spotkanie ogólne na auli
   • godz. 16:30 – spotkania w klasach z wychowawcami
  • 28 kwietnia 2022 r. – klasy 3-8 “DUŻA SZKOŁA”:
   • godz. 16:30 – klasy 3-6 – spotkanie ogólne w sali gimnastycznej, następnie spotkania w klasach z wychowawcami
   • godz. 17:15 – klasy 7-8 – spotkanie ogólne w sali gimnastycznej, następnie spotkania w klasach z wychowawcami
 • 2 maja 2022 r. ( poniedziałek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
 • 6 maja 2022 r. (piątek) – Msza św. dla całej szkoły (PPM) oraz akademia w kościele św. Brata Alberta  
 • 15 maja 2022 r. Pierwsza Komunia Święta (klasa III SP)
 • Komunia Rocznicowa (klasa IV SP)
 • XIV Diecezjalna Pielgrzymka Bierzmowanych do Sanktuarium  w Tomaszowie Lubelskim (klasy VIII)
 • 24-26 maja 2022 r. EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
 • 3 czerwca 2022 r. (piątek) – Msza św. dla całej szkoły (PPM).
 • 6 czerwca 2022 r. (poniedziałek) – Ostateczny termin przekazania informacji o proponowanych ocenach.
 • 17 czerwca 2022r. (piątek) – Ostateczny termin wystawiania ocen.
 • 20 czerwca 2021r. (poniedziałek) – Klasyfikacyjna RP.
 • 24 czerwca 2022r. (piątek) – Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 • 24 czerwca 2022r. (piątek) – Plenarna RP.
 • 25 czerwca – 31sierpnia 2022r. – Ferie letnie.
 • 1-2 lipca 2022r. – XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Nauczycieli Katolickich //
 • 84 Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli Katolickich.

Pliki do pobrania

Skip to content