KALENDARZ SZKOLNY 2020/2021

 • 20 sierpnia 2020, godz.: 10:00 – RP na rozpoczęcie roku szkolnego, przydział godzin obowiązkowych i ponad obowiązkowych, przydział wychowawstw, stan przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego.
 • 1 września 2020 – Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 • Zebrania z rodzicami:
  1 września 2020r. (wtorek), – klasy I – po Mszy Świętej na rozpoczęcie roku szkolnego – w kościele (po spotkaniu w kościele przejście do klas lekcyjnych z wychowawcami klas, zapoznanie z dokumentacją szkoły i wybór trójek klasowych),
  2 września 2020r. (środa), godz. 16:30 – spotkania dla rodziców w salach lekcyjnych, z wychowawcami klas: – klasy II – „mała szkoła” przy kościele – ul. Sikorskiego 12; – klasy III-V – główny budynek szkoły, ul. Sikorskiego 11
  3 września 2020r. (czwartek), godz. 16:30 – spotkania dla rodziców klas VI-VIII w salach lekcyjnych, z wychowawcami klas – główny budynek szkoły, ul. Sikorskiego 11
 • 7 września (poniedziałek) 2020, godz. 16.30 – ul. Sikorskiego 11: Rada Rodziców: wybory prezydium, zaopiniowanie programu wychowawczo-profilaktycznego.
 • 4 września  (piątek) 2020r. godz. 8:30 – Msza Św. dla całej szkoły (PPM).
 • 9 września (środa) 2020r., godz. 16.00 – Zebrania zespołów przedmiotowych. Rada Pedagogiczna- godz.16.30: przedstawienie przez dyrektora planu nadzoru pedagogicznego, analiza wniosków z egzaminu ósmoklasisty, zaopiniowanie programu wychowawczo-profilaktycznego.
 • 23 września (środa) 2020r. – Dzień Patrona Szkoły – 15to lecie Szkoły; godz. 10.00 – Msza św.: przewodniczy ks. Bp Marian Rojek; po Eucharystii program artystyczny o św. Ojcu Pio,
 • 26 września (sobota) 2020r. – wyjazd integracyjno-formacyjny.
 • 2 października (piątek) 2020r. – Msza Św. dla całej szkoły (PPM).
 • 11 października (niedziela) 2020r., godz. 17.00 – Msza św. z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kościele św. Brata Alberta – dla wszystkich nauczycieli z Zamościa
 • 14 października (środa) 2020r. – Program artystyczny z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz Dnia Papieskiego.
 • 22 października (czwartek) 2020, godz. 16.00 – Sympozjum: …
 • 6 listopada (piątek) 2020r. – Msza św. dla całej szkoły (PPM),
 • 10 listopada (wtorek) 2020r. Akademia z okazji rocznicy odzyskania niepodległości,
 • 11 listopada (środa) 2020r. V Zamojski Marsz Niepodległości, Ognisko Patriotyzmu,
 • 18 listopada (środa) 2020r., godz.16.00 – Zebrania zespołów przedmiotowych . Rada Pedagogiczna. Szkolenie: ….
 • Zebrania z rodzicami:
  19 listopada (czwartek) 2020r., godz. 16:30 (szkoła podstawowa, klasy I-II) – aula przy kościele, ul. Sikorskiego 12,
  19 listopada (czwartek) 2020r., godz. 17:30 (szkoła podstawowa, klasy III -VIII) – ul. Sikorskiego 11
 • 4 grudnia (piątek) 2020r. – Msza św. dla całej szkoły (PPM),
 • 7 grudnia (poniedziałek) 2020r. spotkanie ze św. Mikołajem
 • 13-15 grudnia (niedziela-wtorek) 2020r. – Rekolekcje Adwentowe w kościele św. Brata Alberta.
 • 23-31 grudnia 2020r.  – Zimowa przerwa świąteczna.
 • 6 stycznia 2021r. (środa) – Orszak Trzech Króli ulicami Zamościa.
 • 8 stycznia 2021r. (piątek) – Msza św. dla całej szkoły (PPM) i Jasełka w kościele.
 • 15 stycznia 2021r. (piątek) – ostateczny termin przekazania informacji i proponowanych ocenach.
 • 22 stycznia 2021r. (piątek) – Ostateczny termin wystawienia uczniom ocen śródrocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania, zakończenie I semestru.
 • 27 stycznia 2021r. (środa), godz. 16.00  – Klasyfikacyjna RP.
 • 1-14 lutego 2021r. – Ferie zimowe.
 • Zebrania z rodzicami:

18 lutego 2021r. (czwartek ), godz. 16.30 (szkoła podstawowa, klasy I-II) – aula przy kościele,

ul. Sikorskiego 12,

18 lutego 2021r. (czwartek ), godz. 17.30 (szkoła podstawowa, klasy III-VIII) – ul. Sikorskiego 11.

Konferencja dla rodziców: …. 

 • 17 lutego 2021r. (środa), godz. 16.00  – Zebrania zespołów przedmiotowych, plenarna rada pedagogiczna.
 • 19 lutego 2021r. (piątek) – Msza św. dla całej szkoły.
 • 5 marca 2021r. (piątek) – Msza św. dla całej szkoły (PPM) i Akademia na cześć Żołnierzy Wyklętych
 • 14-16 marca 2021r. (niedziela-wtorek) – Rekolekcje Wielkopostne w kościele św. Brata Alberta.
 • 1–6 kwietnia 2021r. (czwartek-wtorek) – Wiosenna przerwa świąteczna.
 • 9 kwietnia 2021r. (piątek) – Msza św. dla całej szkoły (PPM).
 • 15 kwietnia 2021r. (środa), godz. 16.00Zebrania zespołów przedmiotowych, Rada Pedagogiczna (przed zebraniem z rodzicami i egzaminem ósmoklasisty).
 • Egzamin ósmoklasisty: 25-27 maja 2021 r.
 • 7 maja 2021r. (piątek) – Msza św. dla całej szkoły (PPM) oraz akademia w kościele św. Brata Alberta  
 • Pierwsza Komunia Święta (klasa III SP) – 16 maja 2021 r.
 • Komunia Rocznicowa (klasa IV SP)
 • XIV Diecezjalna Pielgrzymka Bierzmowanych do Sanktuarium w Tomaszowie Lubelskim (klasy VIII).  
 • 4 czerwca 2021r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 11 czerwca 2021r. (piątek) – Msza św. dla całej szkoły (PPM).
 • 7 czerwca 2021r. (poniedziałek) – Ostateczny termin przekazania informacji o proponowanych ocenach.
 • 19 czerwca 2021r. (piątek) – Ostateczny termin wystawiania ocen.
 • 21 czerwca 2021r. (poniedziałek) – Klasyfikacyjna RP.
 • 25 czerwca 2021r. (piątek) – Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 • 25 czerwca 2021r. (piątek) – Plenarna RP.
 • 26 czerwca -31sierpnia 2021r. – Ferie letnie.
 • 1-2 lipca (czwartek-piątek) 2021r. – XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Nauczycieli Katolickich // 84 Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli Katolickich.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

 • 2 XI 2020 (poniedziałek)
 • Egzaminy – 3 dni – 25-27 maja 2021 r.
 • 30 IV 2021 – piątek przed weekendem majowym
 • 4 VI 2021 – piątek po Bożym Ciele

Pliki do pobrania

Skip to content