Dzień Patrona Szkoły i otwarcie pracowni biologicznej

Dzień 23 września w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Św. Ojca Pio z siedzibą w Zamościu co roku dla społeczności szkolnej ma swój szczególny wymiar. Tego dnia dla nieba narodził się nasz patron św. Ojciec Pio. Jednak w tym roku był to dzień szczególny nie tylko ze względu na wspomnienie tego wielkiego świętego, lecz również ze względu na uroczyste otwarcie pracowni biologicznej.

Tradycją już jest, że właśnie 23 września wszyscy uczniowie począwszy od najmłodszych klas, aż po tych najstarszych wraz ze swymi nauczycielami i wychowawcami udają się do kościoła pw. Św. Brata Alberta, by wspólnie zanosić swe prośby i składać dziękczynienie patronowi. W tym roku uroczystej mszy św. przewodniczył JE ks. bp. Marian Rojek, który w swej homilii wspomniał, o tym co najważniejsze – wierności w najmniejszych rzeczach. Te słowa szczególnie zapadły uczniom w pamięci, ponieważ odnosiły się do ich codziennego życia, codziennych szkolnych spraw i tego w jaki sposób małymi krokami osiągać świętość. Msze św. koncelebrowali ks. Robert Strus, ks. Sylwester Zwolak, ks. Piotr Brodziak, ks. Marek Mazurek i ks. Mariusz Skakuj, którzy zawsze swą obecnością i modlitwą wspierają nasza szkołę.

Po tym modlitewnym spotkaniu, wszystkim zgromadzonym życie i działalność św. Ojca Pio przypomnieli uczniowie klasy 7a w bardzo przejmującym montażu słowno-muzycznym przygotowanym wspólnie z p. Małgorzatą Ostapińska-Wędziną i p. Justyną Oleksińską.

Dalsze uroczystości miały miejsce w głównym budynku szkoły.

W ubiegłym roku, jesienią szkoła wzięła udział w konkursie promującym ekologiczne postawy wśród dzieci i młodzieży, nagrywając krótki film, w który zaangażowały się wszystkie klasy. Nietypowa konwencja ujęć manequin challange i dobrze przygotowany scenariusz zaowocowały tym, że udało nam się pozyskać środki w wysokości 35 000 zł. na zaopatrzenie pracowni biologicznej w pomoce dydaktyczne. Z tego powodu już od tego roku szkolnego nasi uczniowie mogą zgłębiać tajniki biologii w nowoczesnej sali przystosowanej do ich potrzeb i rozwijającej ich zdolności. Trójwymiarowe modele, nowoczesne mikroskopy i inne pomoce z pewnością przyczynią się do rozwijania pasji w dziedzinie biologii.

Na sali gimnastycznej zaprezentowano konkursowy film, dzięki któremu uczniowie pozyskali środki dla szkoły oraz krótkie wystąpienie literacko-poetyckie uczniów nawiązujące do piękna przyrody i radości z darów Boga i życia jakie zostało nam dane (przygotowane przez p. Monikę Zawiślak). Zaproszeni goście, Lubelska Kurator Oświaty Teresa Misiuk, posłowie Tomasz Zieliński i Sławomir Zawiślak, pan senator Jerzy Chróścikowski i zastępca prezesa zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pan Grzegorz Grzywaczewski, a także pani Maria Gmyz, zabrali głos. Kolejno wszyscy wraz z uczniami udali się na II piętro szkoły, by uczestniczyć w poświęceniu nowej pracowni biologicznej, gdzie pani Katarzyna Jeleń przeprowadziła lekcję pokazową.

Dziękujemy paniom Kurator Teresie Misiuk oraz Dyrektor Zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie Monice Żur za wsparcie i ogromne zaangażowanie w organizację konkursu. Dziękujemy przedstawicielom władz miasta z panią Agnieszką Kowal, Dyrektorem Wydziału Oświaty i panem Piotrem Błażewiczem, przewodniczącym Rady Miasta na czele, a wszystkim przybyłym gościom za obecność i dzielenie wspólnej radości.

Obchody tegorocznego dnia patrona szkoły z pewnością zapadną wszystkim w pamięci.

Galeria zdjęć #1:

Galeria zdjęć #2:

Skip to content