Egzamin na kartę rowerową

      Uczniowie klasy IV, w roku szkolnym 2019/2020, w ramach zajęć z techniki przygotowywali się do egzaminów na kartę rowerową.

 Celem egzaminu było:  

– popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego

– kształtowanie nawyków właściwego zachowania się na drodze,

– popularyzowanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy,

– popularyzowanie roweru, jako środka transportu, a także rekreacji i sportu,

– zdobycie uprawnień do poruszania się rowerem po drodze

Egzamin składał się z dwóch części.

Część teoretyczna.                                                                                                                    Celem egzaminu teoretycznego było sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego niezbędnych do bezpiecznego kierowania rowerem w ruchu drogowym. Na rozwiązanie testu uczniowie mieli 30 minut. Pytania dotyczyły: ogólnej znajomości przepisów ruchu drogowego, znajomości znaków drogowych i zasad ruchu drogowego obowiązujących pieszych i rowerzystów, zasad przejazdu przez skrzyżowania, udzielania pierwszej pomocy medycznej. Aby go zdać, należało poprawnie odpowiedzieć na 80% pytań zawartych w teście jednokrotnego wyboru w wersji elektronicznej na platformie eduelo.pl. 16 uczniów  przystąpiło do egzaminu i wszyscy uzyskali pozytywny wynik.

 Część praktyczna               

Egzamin praktyczny odbył się w Miasteczku Ruchu Drogowego znajdującym się na terenie naszej szkoły. Polegał on na ocenie kierującego rowerem pod względem

a)  przestrzegania przepisów w ruchu drogowym,

 b)  umiejętności prawidłowej techniki jazdy, a w szczególności:

  • pozycja kierującego na rowerze.
  • upewnienie się o możliwości jazdy,
  • upewnianie się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy, hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu.

     Nad bezpiecznym i sprawnym przeprowadzeniem egzaminu czuwał nauczyciel techniki z wychowaniem komunikacyjnym, posiadający uprawnienia egzaminatora na kartę rowerową, pani Elżbieta Michałkiewicz oraz policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego, współpracujący z naszą szkołą.

Do egzaminu praktycznego przystąpiło 16 uczniów i wszyscy wykazali się odpowiednimi umiejętnościami wymaganymi podczas egzaminu. 

Skip to content