Konsultacje dla uczniów klasy VIII i uczniów klas IV-VII

W związku z wytycznymi MEN od 25 maja br. uczniowie klasy VIII szkoły podstawowej będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia.

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji również zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia.

Dlatego bardzo proszę uczniów , którzy chcieliby skorzystać z konsultacji o poinformowanie nauczyciela przedmiotu poprzez platformę edukacyjną, który wyznaczy termin spotkania.

ks. M. Skakuj –  Dyrektor Szkoły

Skip to content