Kontakt z sekretariatem i dyrektorem szkoły w czasie epidemii

  1. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego należy kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na adres sekretariat@pio.edu.pl, kontaktować się telefonicznie pod numerem tel. 84 627 30 84 lub kom. 515 147 109 lub bezpośrednio po telefonicznym uzgodnieniu sprawy, czasu i miejsca załatwienia jej w szkole.
  2. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdanie, korzystając z poczty elektronicznej email: dyrektor@pio.edu.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 84 627 30 84 lub kom. 515 147 109, a także bezpośrednio na podstawie wcześniejszego ustalenia terminu spotkania.
  3. W czasie zajęć lekcyjnych budynek szkoły jest zamknięty. Osoby z zewnątrz bez uprzedniego umówienia kontaktują się w sprawie wstępu do szkoły poprzez kontakt telefoniczny : ul. Sikorskiego 11- tel. . 84 627 30 84 lub kom. 515 147 109, ul. Sikorskiego 12- tel. 798 027 761.
  4. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w czwartki, w godz. od 9:00 do 12:00.

Ważne numery telefonów:

  1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zamościu

 nr tel. 84 639 36 91, 606 535 497, adres mailowy: psse.zamosc@.pis.gov.pl

  • Katolicka Szkoła Podstawowa w Zamościu

 ul. Sikorskiego 11- sekretariat szkoły i dyrektor szkoły :nr tel. 84 627 30 84 lub kom. 515 147 109

ul. Sikorskiego 12- tel. 798 027 761 – pracownik obsługi.

Dyrektor Szkoły – ks. Mariusz Skakuj

Skip to content