Platforma Zdalnego Nauczania

Drodzy rodzice, kochani uczniowie!

W tym trudnym dla nas wszystkim czasie możemy z dumą i wielką nadzieją przekazać w Wasze ręce narzędzie, które umożliwi nam i ułatwi zdalną edukację. Jest nim Platforma Zdalnego Nauczania Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Pio w Zamościu.

Tak jak do tej pory, tak i teraz chcemy być wszyscy razem – spotkajmy się na platforma.pio.edu.pl.

Dla rodziców i uczniów przygotowujemy krótki wideoporadnik nt. korzystania z platformy.

Takie rozwiązania istnieją od dawna i są z powodzeniem używane przez szkoły i wyższe uczelnie na całym świecie.

Platformy e-learningowe (LMS) dają szkole mnóstwo korzyści. Przede wszystkim integruje wiele potrzebnych w nauczaniu narzędzi w bezpiecznym dla uczniów środowisku oraz oferuje wielowymiarową przestrzeń komunikacji między uczniami, nauczycielami, dyrekcją szkoły i rodzicami. To jednak tylko początek listy. LMS poza integracją wielu narzędzi w jeden spójny system informatyczny jest także repozytorium interaktywnych treści edukacyjnych, zapewnia wsparcie organizacji pracy nauczycieli i uczniów, bezpiecznie przechowuje wrażliwe dane uczniów, zapewnia automatyczne ocenianie, szczegółowe raportowanie wyników i postępów uczniów i to nie tylko w danej chwili, ale również w dłuższym okresie czasu pozwala zaobserwować tendencje rozwojowe i poznawcze dziecka, a także informuje o ewentualnych problemach, dysfunkcjach czy zagrożeniach rozwojowych. LMS pozwala nauczycielom na tworzenie i gromadzenie własnych materiałów, dzielenie się nimi z innymi nauczycielami i uczniami. Umożliwia nowoczesne formy kształcenia takie jak choćby odwrócona klasa (ang. flipped classroom).”

Ufamy, że Platforma ułatwi pomoże nam wszystkim odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości.

Pozostajemy do Waszej dyspozycji
Dyrekcja i Nauczyciele KSP św. Ojca Pio

Skip to content