Rekrutacja trwa. Zapraszamy!

Do dnia 29 kwietnia 2022 r. trwają zapisy do I klasy Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Pio z siedzibą w Zamościu na rok szkolny 2022/2023 trwają.

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji pod numerem: 515 147 109 oraz mailowo: sekretariat@pio.edu.pl

W roku szkolnym 2022/2023 planujemy otworzyć dwie klasy pierwsze z rozszerzonym językiem angielskim – pięć godzin języka angielskiego w tygodniu.

Zajęcia dla uczniów klas pierwszych będą się odbywały przez dwa pierwsze lata w salach przy kościele św. Brata Alberta w Zamościu. Są to nowoczesne, doskonale wyposażone sale lekcyjne. Dzieci mają komfortowe warunki do nauki i zabawy.

Od klasy III zajęcia dla uczniów odbywają się w budynku przy ulicy Sikorskiego 11.

Wymagane dokumenty:

 1. Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka ( kopia)
 2. Dowody osobiste rodziców lub prawnych opiekunów (do wglądu),
 3. Poświadczenie  ( kopia) o zameldowaniu dziecka na pobyt stały wydane przez:
  – Urząd Miasta Zamość – Wydział Spraw Obywatelskich – dotyczy dzieci zameldowanych na terenie miasta
  – Urząd Gminy – Wydział Spraw Obywatelskich – dotyczy dzieci zameldowanych na terenie  wsi
 4. Dwie fotografie do legitymacji (podpisane)
 5. Podanie o przyjęcie dziecka do szkoły (do pobrania na stronie szkolnej)
 6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu rekrutacji ucznia do szkoły
 7. Opinia katechety
 8. Opinia ks. Proboszcza
 9. Zobowiązanie rodziców – opiekunów prawnych – 1 egzemplarz ( podpisane – do pobrania na stronie szkolnej)
 10. Zgłoszenie dziecka do szkoły (do pobrania na stronie szkolnej)
 11. Regulamin rekrutacji do klas I

Więcej informacji i dokumenty rekrutacyjne do pobrania: https://pio.edu.pl/rekrutacja/

Skip to content