XXX Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich

„Chrześcijanin jest powołany do tego, ażeby dawać świadectwo o Chrystusie, Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. W ten sposób buduje się Kościół” – Jan Paweł II

Na Jasnej Górze 14 i 15 listopada odbyło się XXX Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich. Wzięli w niem udział dyrektorzy i nauczyciele z około 600 szkół katolickich z całego kraju. Naszą szkołę reprezentowali Pani Dyrektor Ewa Muzyka, Pani Marianna Ferens, Pani Beata Kłoda, Pani Monika Sowa, Pan Krzysztof Sowa i Pani Ewa Wolanin. Jubileuszowe forum odbyło się pod hasłem: „Chrześcijanin jest powołany do tego, ażeby dawać świadectwo o Chrystusie, Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. W ten sposób buduje się Kościół” – słów św. Jana Pawła II. Do zgromadzonych przemawiali: ks. Zenon Latawiec SDB – przewodniczący Rady Szkół Katolickich, ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski, ks. bp Marek Mendyk, a gościem specjalnym tegorocznego forum był ks. Kard. Robert Sarah, Prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

W czasie dwudniowych wykładów usłyszeliśmy o współczesnych zadaniach szkół katolickich, konieczności wiernego przekazywania nauki Chrystusa i bycia szkołą, w której centrum jest Bóg. Powiedziano o ogromnej i podstawowej roli rodziców w procesie wychowawczym dziecka w przekazywaniu wiary i praktyk religijnych, o misji nauczycieli szkół katolickich w nauczaniu prawdy Ewangelii i dawania świadectwa o Bogu, trosce o interdyscyplinarny rozwój dziecka, dawania samym sobą świadectwa wary i byciu autentycznym w przekazywaniu wartości i wiary.

Jak powiedział ks. kardynał Robert Sarah, wiara nie jest straganem, z którego człowiek może sobie wybierać te rzeczy, które chce, ale należy przyjąć ją całą.           

XXX Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich zbiegło się z 25 -leciem Rady Szkół Katolickich. Skierowano serdeczne podziękowania do osób, które od wielu lat wspierają rozwój szkół katolickich, koordynują współpracę szkół oraz organizują formację i dokształcanie nauczycieli i wychowawców w naszym kraju. Szczególne podziękowania zostały skierowane do ks. biskupa Stanisława Napierały oraz s. Maksymiliany Wojnar, do których i my się z wdzięcznością się przyłączamy.

Tegoroczne forum zakończyliśmy Adoracją Najświętszego Sakramentu w Bazylice Jasnogórskiej, Aktem zawierzenia szkolnictwa katolickiego Matce Bożej oraz odśpiewaniem „Te Deum” za 25 lat istnienia Rady Szkół Katolickich.

Umocnieni przekonaniem o słuszności trwania przy prawdzie i obronie wartości, byciem „solą dla ziemi a nie cukrem dla świata”, konieczności „pracy pod prąd”, z radością wracamy do codziennych obowiązków.

Skip to content