Program rekolekcji adwentowych

W dniach 16-17 grudnia 2019 roku nasza szkoła będzie uczestniczyć w rekolekcjach adwentowych w parafii św. Brata Alberta w Zamościu według następującego porządku.

Poniedziałek (16 grudnia 2019r.)

Zajęcia rozpoczynają się według planu (godz.: 8.00), nauczyciele sprawdzają obecność w salach lekcyjnych.
Uczniowie z budynku przy ul. Sikorskiego 11 udają się pod opieką nauczycieli do kościoła według porządku:

8.20 – wyjście do kościoła – klasy IV-VIII SP
8.35 – wyjście do kościoła – klasy III
9.00 – Msza św. i nauka rekolekcyjna; po Mszy św. powrót do szkoły pod opieką nauczycieli i zajęcia według planu.
10.45 – 11.30 – spotkanie na sali gimnastycznej – klasy III-V
W tym czasie klasy VI -VIII – spotkanie z wychowawcami w klasach.
11.50 – 12.35 – spotkanie na sali gimnastycznej – klasy VI-VIII
W tym czasie klasy III-V –  spotkanie z wychowawcami w klasach
Uczniowie z budynku przy ul. Sikorskiego 12 (sale przy kościele) udają się pod opieką nauczycieli do kościoła o godzinie 8.50.
Świetlica przez cały dzień: według ustalonego planu zajęć.
Po 5 godzinie lekcyjnej pozostałe zajęcia odbywają się wg planu.

Wtorek (17 grudnia 2019r.)

Zajęcia rozpoczynają się według planu (godz.: 8.00), nauczyciele sprawdzają obecność w salach lekcyjnych.
Uczniowie z budynku przy ul. Sikorskiego 11 udają się pod opieką nauczycieli do kościoła według porządku:

8.20 – wyjście do kościoła – klasy III-VIII SP
9.00 – Msza św. i nauka rekolekcyjna; po Mszy św. powrót do szkoły pod opieką nauczycieli.
10.45-12.35 – spotkania z wychowawcami w klasach
Po 5 godzinie lekcyjnej pozostałe zajęcia odbywają się wg planu.
Uczniowie z budynku przy ul. Sikorskiego 12 (sale przy kościele) – o godz. 8.00 – spotkanie w sali gimnastycznej.
O godzinie 8.50 udają się pod opieką nauczycieli do kościoła.
Świetlica przez cały dzień: według ustalonego planu zajęć.

Skip to content